• Hành: Kim Loại: Quý Tinh, Quyền Tinh Đặc Tính: Chức vị, quyền hành, chức vụ, danh tiếng, quần áo tề chỉnh Phụ Tinh. Sao thứ 3 trong ...
  • Sao Sao Quan Đới chủ về công danh, chức vụ, quyền lực, nên thành công trong công danh, chức vụ, thi cử.

Mùi La so cao Lễ hội cung hoàng đạo nam ngoại tình hòa xin xăm Mặt vuông tử vi tháng 5 âm lịch LÃ Æ chỉ tay Ma Thánh Xem tu vi 760 14 sao bat tọa nam 2015 sao cự môn đắc địa con trai Sao Linh Tinh ở cung mệnh cuoi cung TuiNg xem phong thủy Cu rốn Xem ngay tot Sao Mộ ở cung mệnh mạng gì 1929 mua Đồ Giet Vũ Khúc sinh Đạt tà y năm điểm danh dáng đi năm mậu xin vận xui mũi tướng con trai đào hoa o nghia cung Nô Bộc kim sao quan doi