Hôm nay: 17/09/2014 02:25 (giờ VN)
Ngày DL / /
Tốt gỗ hơn tốt nước sơn
Xấu người đẹp nết còn hơn đẹp người