Hôm nay: 21/10/2014 17:19 (giờ VN)
Ngày DL / /
Thà rằng ăn bát cơm rau
Còn hơn cá thịt nói nhau nặng lời