Hôm nay: 03/09/2014 04:13 (giờ VN)
Ngày DL / /
Sông sâu nước chảy đá mòn
Của kia ăn hết nghĩa còn ghi xương