Hôm nay: 31/10/2014 10:57 (giờ VN)
Ngày DL / /
Công cha như núi Thái Sơn,
Nghiã mẹ như muớc trong nguồn chảy ra,
Một lòng thờ mẹ kính cha,
Cho tròn chữ hiếu mới là đạo con.