Hôm nay: 27/06/2016 14:35 (giờ VN)
Ngày DL / /
Lòng ta ta đã chắc rồi
Dù ai giục đứng giục ngồi chớ nao