Hôm nay: 27/05/2016 09:15 (giờ VN)
Ngày DL / /
Người gian thì sợ người ngay
Người ngay chẳng sợ đường cày khúc khuyu