Hôm nay: 23/10/2016 08:17 (giờ VN)
Ngày DL / /
Một miếng giữa làng, bằng một sàng xó bếp.
Sống về mồ mả, không sống về cả bát cơm.