Hôm nay: 17/04/2014 02:28 (giờ VN)
Ngày DL / /
Chừng nào cho sóng bỏ ghành
Cù lao bỏ biển anh mới đành bỏ em.