Hôm nay: 25/10/2014 17:10 (giờ VN)
Ngày DL / /
Mong sao anh biến ra tằm
Em biến ra nống ta nằm chung chơi.
Khi nào cho hợp hai nơi
Ghé tai nói nhỏ những lời thủy chung