Hôm nay: 25/05/2015 16:08 (giờ VN)
Ngày DL / /
Chừng nào cho sóng bỏ ghành
Cù lao bỏ biển anh mới đành bỏ em.