Hôm nay: 15/02/2016 03:52 (giờ VN)
Ngày DL / /
Cày đồng đang buổi ban trưa
Mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày
Ai ơi, bưng bát cơm đầy
Dẻo thơ một hạt đắng cay muôn phần