Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo

Đức Phật A Di Đà giáo củ cõi cực lạc phương Tây.Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con xin thành tâm kính lạy chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Tín chủ con là.........................................................
Ngụ tại...................................................................

Hôm nay là ngày….. tháng…..năm....................................................

Tín chủ con thành tâm dâng hương hoa, phẩm oản, cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa mười phương thường trụ Tam Bảo.

Tín chủ con thành tâm kính lễ.

Đức Phật A Di Đà giáo củ cõi cực lạc phương Tây.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

Đức Phật Dược sư Lưu Ly giáo chủ coi phương Đông.

Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Hộ pháp thiên thần chư thiện Bồ Tát kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được… (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…). Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai quan nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia chung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Về lại trang mục lục

lang phà Dương tướng thuật ngữ thái cực trán cao rộng Đại Dịch Thổ Đại Trạch Thổ kiêng quét nhà Dịch Sao Tang môn cung quan lộc Ý nghĩa sao Lực Sĩ Sao Phá Toái ở cung mệnh Sao Thái Tuế Sao Thiên Đức ở cung mệnh sao thiên hỷ trong lá số tử vi Sao Thiên Khốc cung sửu mùi dao hoa Sao Hỏa Tinh ở cung mệnh Hội Chọi Trâu Ở Đồ Sơn mắt Ý nghĩa sao Mộ trong Tử Vi đặt tên theo ngũ hành Bốc Coi bói Hội Đền Bà Chúa Luận về sao Thái Âm Sơn Hạ Hỏa hợp với tuổi gì Sức khỏe Cầu ong tướng số người VĂN nghiệp Chòm sao vui vẻ SAO HAN Sao Đà la ở cung mệnh Sao Thiên Lương ở cung mệnh Sao Thiên la ở cung mệnh mệnh kim sơn phòng ngủ màu gì Sao bát tọa các sao nghề nghiệp chỉ cung thân dương thủy lấy ân báo oán Hội Kén Rể Hội Đền Trần Hội Đình An Phú tại hà nội Hội Đình Làng Dương