Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo

Đức Phật A Di Đà giáo củ cõi cực lạc phương Tây.Văn khấn cầu tài, cầu lộc, cầu bình an ở ban Tam Bảo

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

- Con lạy chín phương trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con xin thành tâm kính lạy chư vị Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, Hộ pháp Thiện thần, Thiên Long Bát Bộ.

Tín chủ con là.........................................................
Ngụ tại...................................................................

Hôm nay là ngày….. tháng…..năm....................................................

Tín chủ con thành tâm dâng hương hoa, phẩm oản, cùng sớ trạng (nếu viết sớ đặt trên mâm lễ vật) lên cửa mười phương thường trụ Tam Bảo.

Tín chủ con thành tâm kính lễ.

Đức Phật A Di Đà giáo củ cõi cực lạc phương Tây.

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giáo chủ cõi Sa Bà.

Đức Phật Dược sư Lưu Ly giáo chủ coi phương Đông.

Đức Thiên thủ, Thiên nhãn, Ngũ bách danh tầm thanh cứu khổ cứu nạn, linh cảm Quan Thế Âm Bồ Tát.

Kính lạy Hộ pháp thiên thần chư thiện Bồ Tát kính xin chư vị rủ lòng từ bi, phù hộ độ trì cho con, nguyện được… (công danh, tài lộc, giải hạn, bình an…). Nguyện xin chư vị, chấp kỳ lễ bạc tâm thành (sớ trạng) chứng minh, chứng giám cho con được tai quan nạn khỏi, điều lành đem đến, điều dữ tiêu tan, phát lộc phát tài, gia chung mạnh khoẻ, trên dưới thuận hoà an khang thịnh vượng.

Chúng con người phàm trần tục lầm lỗi còn nhiều. Cúi mong Phật, Thánh từ bi đại xá cho con (và gia đình) được tai qua nạn khỏi, mọi sự tốt lành, sở cầu như ý sở nguyện tòng tâm.

Tín chủ con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Về lại trang mục lục

chuyên Trạng bàn tay tướng đàn ông trăng hoa Phật giáo quý tỵ tiền bạc Sao Tử Vi lục sát tinh Hội Đền Phò Mã Đền Dẹo tướng người thành đạt hoa mùi xem bói hắt xì hơi theo ngày giờ Ý nghĩa sao Tử Phù võ A Y nghia sao Bach ho bàn thờ an Sao Thiên Giải Địa Giải Giải Thần Sao bác sĩ đế vương tranh treo tường Tết Hạ Nguyên Phái nap âm hướng nhà theo tuổi vận trình tuổi sửu Câu Chuyện Tử Vi Lễ Giỗ Tổ Nghề Kim Hoàn sơn hạ hỏa bà mẹ Ma Kết xem tử vi Dòm mặt để bắt hình bích con giáp khổ vì tình Ky 13 sao chinh van tay Ma kết bắt cá hai tay phong thủy cho hình xăm Sao Quan Phù Dậu Sao la hau 12 cung hoàng đạo 2019 đường vận mệnh giằm tháng giêng cấn thủy tử vi trọn đời ngày Canh Tý