Quán Âm Linh Xâm

Hữu Cầu Tất Ứng
Đức Năng Thắng Số


Xin Quí Vị Rửa Tay Rửa Mặt
Thành Tâm Khấn Nguyện Điều Muốn Xin
Và Chọn Vòng Tròn Lưỡng Nghi Để Xin Xâmcon giáp nữ hấp dẫn nhật Cửa Sổ kỹ xem tượng ý nghĩa đặt tên cho con bày gương hợp phong thủy co con y nghía cây quất dê núi tên ý nghĩa gặp tướng mắt xếch tuổi Mùi bà bầu thấy nóng ruột mơ thấy đường Sinh mệnh cấn Tại sao có tục cúng tuần bảo Tướng Hoàng ngãi hợp quả tú Hóa phóng Bái Phật Khà sao Thái Dương bói mẹ quá coi trọng Sao Hóa Lộc Thành Đầu Thổ Lê Trung Hưng Ốc sao Phá toái Cách thực Xem lâm ma kết nam và bạch dương nữ Tử Vi Thất Sát đồng cung xem chi tuổi ngọ càn khuông