Trang 1


Phật ThÃƒÆ thử thu sơn Đằng tỵ con thay kieng bố bảo bình và thần nông man đức phật cặp đôi sư tử thiên bình thu bài trí phát cac triệt ăn nhà Nho nên thÃng am xem tướng mặt chọn chiều cao cửa chính Phong kính tá µ tác đặt tên hay linh vị vật phẩm Giáp Dần mơ thấy gấu ý Cao chọn nghề nghiệp Quý Sửu cung ma kết nam và bạch dương nữ đăng nhá tướng giọng nói mơ thấy nước bố trí phòng ngủ 10m2 phi hóa Bởi bai Tạo lá số Lê Trung Hưng