ĐẶT TÊN CON Tinh duyên Kim Ngưu dan La so giải Tử st chòm sao vô tâm phuc tướng người vai rộng hoà 17 phú mơ thấy bàn tay Ă má ¹ NhÃ Æ Đài phong thuy danh phúc ngũ hành nạp âm 3 nạp âm phá tài vất vả phụ ban tay người không tốt cà các cung trong tử vi sao dau quan mã lạc không vong rên cây xương bồ con giáp phụ nữ có kinh có được đi chùa Giờ Van Mau sac Tinh tai tai phong tuc phủ dia dÃ Æ Dinh yeu